: april 18, 2022 Posted by: bondstriet Comments: 0

zijn – onregelmatig werkwoord, voornaamwoord 1. een werkelijkheid vormen, bestaan ♢ er zijn mensen die op hun handen kunnen lopen 1. er was eens ….

Wat betekent en?

en – voegwoord 1. geeft aan dat je het tweede getal moet optellen bij het eerste ♢ een en een is twee 2. verbindt twee woorden, woordgroepen of zinnen met elkaar ♢ mijn vader en moeder, zij dansen en zij zing…

Wat betekent duid aan?

[ov] aanwijzen, aantonen.

Wat is een voor?

voor – Te gebruiken om iets te beschrijven dat zich aan of bij de voorkant of het belangrijkste deel van iets bevindt. Gebruik ‘voorkanten’, uit de hiërarchie Onderdelen als verwijzing naar deze delen zelf.

Wat betekent uniek letterlijk?

Antwoord. Als uniek betekent ‘enig in zijn soort, niet vaker voorkomend’, is geen vergrotende trap of overtreffende trap mogelijk. Unieker, uniekst en meest uniek kunnen wel gebruikt worden als uniek de betekenis ‘uitmuntend, voortreffelijk’ of ‘uitzonderlijk, bijzonder’ heeft.

READ  Wat is een vervanging voor aceton?

Hoe heet dit teken &?

Het &-teken wordt ampersand genoemd. Dit spreek je uit als ‘ampursant’, met de klemtoon op de eerste óf laatste lettergreep. Ook de termen et-teken en en-teken komen voor. Het teken & is een gestileerde weergave van het Latijnse woord voor ‘en’: et.

Wat betekent in het Engels ja?

ja → yes, aye, yep, yeah.

Wat betekent duiden op?

duiden – Werkwoord 1. (ov) uitleggen, verklaren, begrijpelijk maken ♢ Een hoofdkenmerk [van de rationaliteit] is dat de mens zich ‘afzet’ van zijn omgeving, die hij trouwens rationeel probeert te duiden.

Wat betekent toon dat aan?

toon aan – Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van aantonen ♢ Ik toon aan 2. gebiedende wijs van aantonen ♢ toon aan!

Hoe noem je iemand die uniek is?

ongeëvenaard, onovertroffen, weergaloos. als synoniem van een ander trefwoord: bijzonder (bn) : afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling.

Hoe uniek zijn?

Uniekheid gaat erom dat je trouw bent aan jezelf, omdat we allemaal anders zijn, met ander waarden, interesses en smaken. Als je blij bent met wie je zelf bent, zul je uniek zijn—zonder daar iets voor te hoeven doen. Als je de moed gevonden hebt om jezelf te zijn dien je gelukkig te zijn met wie je bent.

Wat is het tegenovergestelde van uniek?

Unieke inhoud = unieke inhoud is het tegenovergestelde van dubbele inhoud, of duplicate content.

Wat is het tegenovergestelde van eentonig?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): eentonig ≠ boeiend, fascinerend, interessant, levendig, spannend, speels.

READ  Hoe maak je smart living stoommoppads schoon?

Wat is het tegenovergestelde van zinloos?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): zinloos ≠ nuttig, zinvol.

Wat is het tegenovergestelde van lui?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): lui ≠ ijverig, vlijtig.

Hoe noem je iemand die heel lui is?

lapzwans = iemand die lui en slap gedrag vertoont; lamzak; luiaard; luilak; nietsnut; slappeling Vaak gebruikt als scheldnaam.

Hoe ontstaat luiheid?

Luiheid kan ontstaan na een gevoel van overprikkeling of overweldiging: hetgeen je moet doen stijgt je boven het hoofd en je kunt je er niet toe zetten om een begin te maken. En dan heb je nog de luiheid om het lui zijn; als je gewoon echt geen zin hebt. En soms, soms is dat niet erg.

Wat is een andere woord voor ijverig?

Het kan zowel om een persoon als om een zaak gaan: ‘ijverige pogingen’. Synoniemen: bedrijvig, vlijtig, arbeidzaam, volijverig, nijver, bezig, naarstig (een archaïsme) en nijverig (in België).

Wat is tegenovergestelde van ijverig?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): ijverig ≠ lamlendig, lui.

Wat is ijver zijn?

IJverig is de manier waarop men iets met toewijding doet, ofwel wanneer iemand iets met drift en werkzame liefde vervuld. Wanneer een kind bijvoorbeeld ijverig aan zijn huiswerk bezig is doet het dit aandachtig en ingespannen. Het kind is dus ook echt serieus en maakt zijn werk met opgewektheid.

Wat is een ander woord voor impulsief?

Spontaan = 1) Hartelijk 2) impulsief 3) Niet uitgelokt 4) Ongedwongen 5) Ongekunsteld 6) Ongeremd 7) Ongezocht 8) Onuitgelokt 9) Onverplicht 10) Onvoorbedacht 11) Onvoorbereid 12) Opgewekt druk 13) Pardoes 14) Platweg 15) Tomeloos 16) U…

READ  Welke laminaatvloer is waterdicht?

Wat is het verschil tussen impulsief en spontaan?

Impulsieve mensen reageren zonder er bij na te denken op de automatische piloot soms gebeurt dit onder druk of vanuit een opwelling. Spontane mensen denken wel degelijk na over wat ze gaan doen, maar deze beslissing weten zij heel snel te maken. In een mum van tijd hebben zij bepaald of de actie of reactie oke is.

Waarom ben ik zo impulsief?

Het gedrag kan zich op verschillende manieren uiten. Impulsiviteit als probleemgedrag wordt veroorzaakt door een verstoorde impulsregulatie: een verminderde inhibitie van gedrag en moeite met wachten op een beloning.

Wat is een ander woord voor intensief?

intensief (bn): diep, diepgaand, driftig, hevig, krachtig, levendig, sterk, vergaand, vol. intensief (bn): druk, ingespannen.

Wat is diepgaand?

diepgaand – Werkwoord 1. onvoltooid deelwoord vandiepgaan diepgaand – Bijvoeglijk naamwoord 1. zeer degelijk, grondig ♢ – Na diepgaande bestudering van de archieven kon men toch een oplossing vinden voor het historische raadsel.

Wat betekent intensief zijn?

1 [Fr. intensif] bn krachtig, sterk, levendig, druk (verkeer); met grote produktiviteit; vol, diep (kleur), geconcentreerd, op een punt gericht (bombardement).