: april 2, 2022 Posted by: bondstriet Comments: 0


Wat betekent van de hoed en de rand weten?

De uitdrukking van de hoed en de rand weten betekent ‘veel ervaring hebben, ergens veel van afweten’.

Wat betekent een witte hoed?

De hoeden en hun betekenis:

Witte hoedWit is neutraal en objectief. Denken in feiten en cijfers, een objectieve kijk op gegevens en informatie.

Wat voor hoeden zijn er?

Diverse modellen

  • Bolhoed.
  • Cowboyhoed.
  • Dophoed.
  • Deukhoed of fedora.
  • Driekantige steek.

Wat is een steek hoofddeksel?

Een steek is een hoed die van oorsprong deel uit maakte van het militaire uniform. Eén of meer randen zijn omgeslagen zodat de hoed het gevecht niet belemmert.

READ  Hoeveel kost het om een ​​halve badkamer aan een huis toe te voegen?

Wat betekent zonder kleerscheuren?

D.w.z. zonder nadeel of schade er afkomen; eene in de 18de eeuw vrij gewone zegswijze, zooals blijkt uit Tuinman I, 133: ‘Hy zal daar zyn kleêren aan scheuren, dat wil zeggen: hy zal daar aan schade lyden’; W Leevend II, 359; [i]C.

Wat betekent het spreekwoord bij de pinken zijn?

Bij de pinken zijn betekent ‘slim en handig zijn‘, ‘gevat en snel van begrip zijn‘. Vroeg bij de pinken zijn betekent: ‘vroeg wakker zijn‘, ‘al vroeg alert zijn‘. Pinken gaat hier waarschijnlijk terug op Pinke, een woord uit het Rotwelsch dat ‘geld’ betekende.

Hoe de vork in de steel zit?

Weten hoe de vork in de steel zit of weten hoe de vork aan de steel zit betekent ‘weten wat er precies aan de hand is’. De twee varianten komen van oudsher voor in het Nederlands.

Wat is een appeltje voor de dorst?

gespaard geld, vermogen of iets anders van waarde dat men bewaart om het later als men het nodig heeft te kunnen gebruiken.

Wie het grootste hoofd heeft moet de grootste hoed hebben?

Die het grootste hoofd heeft, moet de grootste hoed hebben.

Iemand die het recht heeft op het grootste deel, moet dat ook krijgen.

Wat betekent met de hoed in de hand kom je door het ganse land?

iemand die beleefd en vriendelijk is, bereikt meer dan iemand die nors en onbeleefd is.

Wat betekent als de hemel naar beneden komt hebben we allemaal een blauwe hoed?

Als de hemel naar beneden komt hebben we allemaal een blauwe hoed. Dit zeg je als iemand een onwaarschijnlijk argument aanbrengt.

READ  Wat is de beste low-flow douchekop?

Wat betekent een nieuwe ster aan het firmament?

firmament – zelfstandig naamwoord uitspraak: fir-ma-ment 1. ruimte boven de aarde ♢ er stonden allemaal sterren aan het firmament Zelfstandig naamwoord: fir-ma-ment het firmament Synoniemen hemel, luch…

Wat betekent uit de lucht komen vallen?

De algemeen Nederlandse uitdrukking ‘uit de lucht komen vallenbetekent: plots verschijnen, komen opdagen. Een oplossing zal niet uit de lucht komen vallen.

Wat betekent de bomen groeien tot in de hemel?

De bomen groeien niet tot in de hemel

De mogelijkheden zijn niet onbegrensd; het succes houdt ergens op.

Doet alsof zijn neus bloedt?

Als je ‘doet alsof je neus bloedt‘, dan doe je alsof je van niets weet. Je kiest er dus bewust voor om je ergens niet mee te bemoeien. Deze uitdrukking komt van de bloedneus.

Wat betekent het scheelde maar een haartje?

[idioom] Het scheelde maar een haartje. Nog even verder en dan was het mis gegaan.

Wat betekent geen oude koeien uit de sloot halen?

Oude koeien uit de sloot halen betekent ‘(opnieuw) beginnen over iets (vervelends) wat vroeger is voorgevallen’, ‘bijna-vergeten, vaak vervelende gebeurtenissen oprakelen’. Het gaat in deze zegswijze oorspronkelijk om het opvissen van kadavers van verdronken koeien.

Waar komt de uitdrukking oude koeien uit de sloot halen vandaan?

Oorsprong ‘oude koeien uit de sloot halen

De uitdrukking verwijst naar kadavers van verdronken koeien. Vroeger lieten boeren soms hun verdronken koeien in de sloot liggen. De koe kon dan wegrotten in het water. Dat was efficiënter dan de dode koe uit het water trekken en daarna nog ergens moeten dumpen.

READ  Wat zijn de bijwerkingen van steroïde-injecties?

Hoe haal je een koe uit de sloot?

Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig moppen en raadsels.

Wat is de betekenis van er geen doekjes om winden?

Er geen doekjes om winden is een Nederlands gezegde. Het betekent dat iemand zegt waar iets op staat, zonder er omheen te draaien. Wanneer iemand ‘er geen doekjes om windt’, vertelt hij de waarheid zonder het mooier te maken dan het is. Dit gezegde werd in de Middeleeuwen al gebruikt.

Wat betekent zijn biezen pakken?

Je biezen pakken betekent ‘weggaan’. Het kan ‘vluchten’, ‘ervandoor gaan’ betekenen, maar ook ‘weggaan omdat je bent weggestuurd’ (‘Ik moest onmiddellijk mijn biezen pakken‘).

Wat betekent iets uit de doeken doen?

iets uitleggen. iets uitleggen; duidelijk maken hoe iets in elkaar zit. Voorbeelden: In dit plan wordt uit de doeken gedaan hoe hetgeen in de stelling wordt aangekondigd moet worden bereikt.

Wat betekent iemand over de hekel halen?

Iemand over de hekel halen betekent ‘scherpe kritiek op iemand uiten’, ‘iemand veroordelen’ of ‘kwaadspreken over iemand‘. Vaak komt er een flinke dosis kwaadaardigheid bij kijken als iemand over de hekel wordt gehaald.

Wat is een hekel?

hekel – zelfstandig naamwoord uitspraak: he-kel 1. gevoel dat je iets erg afstotend, vies, vervelend vindt ♢ hij heeft een hekel aan spruitjes Zelfstandig naamwoord: he-kel de hekel Synoniemen afgrijze…

Wat betekent het gelag betalen?

Onder het gelag verstond men de vertering in een herberg gemaakt; in eigenlijken zin wil de uitdr. dus zeggen ‘de vertering betalen hetzij zijn eigene, of ook die van anderen, met wie men in gezelschap geweest is, zoodat men deze vrijhoudt.